top of page

Kraniosakrální terapie – její působení a vhodnost pro lidi s poruchou autistického spektra


Kraniosakrální terapie je velmi účinným prostředkem, jak si pomoci ke zdraví, fyzickému i duševnímu. Pomáhá jak při problémech, tak preventivně.
Pracuje s tělem na fyzické i energetické úrovni - aktivuje samoléčebné procesy lidského těla v rovině fyzické, emoční, mentální i duchovní.

Při kraniosakrální terapii jde především o celkovou harmonizaci člověka.
Kraniosakrální terapie svým působením na kosti a tkáně pomáhá uvolnit napětí a ošetřuje případná omezení kraniosakrálního systému, která mohou způsobovat různé senzorické, motorické nebo mentální dysfunkce.
Kraniosakrální terapie vhodně doplňuje lékařskou péči.

Kraniosakrální terapie je jemná, neinvazivní doteková technika.
Pracuje se s lehkým dotykem, kdy klient uvolněně leží v pohodlném oblečení na lůžku.

Terapeut v přístupu kraniosakrální biodynamiky není řešitelem situace daného člověka, je však ve svém neutrálním postoji a vnímavosti ideálním prostředníkem, jak svému tělu pomoci znovu do rovnováhy. Terapeut svou citlivostí k rytmu proudění mozkomíšního moku páteřním kanálem a schopností s ním pracovat může tělu pomoci k potřebné rovnováze, usměrnění toku energie v těle, uvolnění blokád, posílení fungování jednotlivých částí těla a neméně důležitá je vliv na psychickou rovinu našeho bytí.
Kraniosakrální terapie pracuje citlivě s ohledem na potřeby každé osoby, jemnými dotyky terapeut uvolňuje tělo a uvádí jeho rytmus a tonus do optimální hladiny.

Kraniosakrální terapie mimo jiné příznivě ovlivňuje:
- kosterní systém těla, kloubní spojení, fascie (zmírnění bolestí a chronických potíží pohybového ústrojí),
- centrální nervový systém,
- harmonizaci toku mozkomíšního moku,
- snížení napětí v mozku a páteřním kanálu,
- bloudivý nerv (nervus vagus) a v návaznosti na to fungování orgánů v těle,
- metabolismus, imunitní systém,
- hormonální rovnováhu,
- snížení stresu a jeho dopadu na organismus.


Děti se ošetřují v přítomnosti maminky (případně tatínka).
Ošetření dětí vyžaduje mnohdy flexibilitu terapeuta, terapie tak může dle potřeby dítěte probíhat alternativně na zemi na matraci či v sedě, aby celkový průběh byl dítěti příjemný.
Součástí práce s klientem je i terapeutický rozhovor před vlastním ošetřením.
V případě ošetření dětí probíhá rozhovor převážně s maminkou dítěte, dítě se zapojuje podle svých možností a vyjadřovacích schopností, adekvátně věku.
Ošetření kraniosakrální terapií pro děti s diagnostikovaným autismem či mentální poruchou nabízím po vstupní osobní konzultaci v délce 0,5 h (cena 555,- Kč), neboť je nezbytné vyhodnotit, zda bude možné terapii vůbec provést. Případně doporučím jiný vhodný postup a přístup.

„Jak může kraniosakrální terapie pomoci autistickým dětem a jejich rodinám?

Metoda přistupuje ke každému člověku v jeho jedinečnosti.
Díky přijetí, citlivému doteku a jemným technikám se tělo uvolňuje a otevírá novým možnostem.
CST pomáhá mozku a tělu snížit abnormální citlivost, tenzi, toxicitu, zánět a nastoluje přirozený rytmus. To vede k větší uvolněnosti a zvýšení účinnosti nervového systému, což má často kladný výsledek na redukci různých symptomů.
CST také často zlepšuje přirozenou socializaci dětí tím, že snižuje strukturální napětí centrálního i periferního nervového systému a přináší tak větší lehkost jak uvnitř, tak navenek ve vztahu k okolí.
Rodiny s dětmi s odlišným vývojem bývají často pod velkým tlakem. Rodiče a další členové rodiny mohou být tak zahlceni požadavky dítěte se zvláštními potřebami, že celý rodinný systém nebo jednotliví členové vyvinou symptomy posttraumatické stresové poruchy. CST může přispět ke zmírnění tohoto napětí, odstraněním některých bloků, které jsou příčinou stresu a pomoci celé rodině najít rovnováhu a klid.“
Zdroj citace: www.aut-centrum.cz.


Dne 31.prosince 2022 zpracovala Ing. Pavla Marková, terapeut CST
61 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page